ونکا (Wonka)

ونکا (Wonka)

«ونکا»،«Wonka» در سال 1983درهای خود را به روی مصرف کنندگانش گشود. از آن زمان تا کنون «ونکا» به منظور خدمت به دوستداران شیرینی و شکلات، خود را وقف هنر تولید شیرینی جات جدید، خوشمزه و با کیفیت بالا نموده است.

شیرینی جات «ونکا» شامل محصولات زیر است: «وُنکا چاکلت»،«Wonka Chocolate» - «نِردز»،«Nerds» - «نِردز رُپ»،«Nerds Rope» - «سوئیتِرتز»،«Sweetarts» - «شاکِرز»، «Shockers» - «اسپیری»،«Spree» - «لافی تافی»،«Laffy Taffy» - «رانتز»،«Runts» - «اِورلستینگ گابزتاپر»،«Everlasting Gobstopper» - «لیکـ- ام-اِید فان دیپ»، «Lik-M-Aid Fun Dip» - «پیکسی استکیز»،«Pixy Stix» - «باتِل کَپس»،«Bottle Caps» - «کازِزلس»،«Kazoozles» و «گامیز»،«Gummies.».

کارخانه ی آبنبات سازی «ویلی ونکا»،«Willy Wonka» در ایالات متحده، متعلق به شرکت Nestlé USA است.