نتایج نیمسال 2013

بازگشتأوت 8, 2013

نتایج نیمسال 2013ما در روز پنجشنبه 8 آگوست 2013 نتایج نیم سال اول خود را اعلام نمودیم.

مطالب منتشر شده

نیم سال اول سال 2013: روند افزایشی رشد مؤسسه که منجر به سود گشته است.

فایل های PDF مطالب منتشر شده:

فراخوان سرمایه گذاری اینترنتی

همراه با «ون لینگ مارتلو»،(Wan Ling Martello) مدیر مالی نستله، و «رودی چایلد-ویلیرز»،( Roddy Child-Villiers) مدیر مسئول سرمایه گزارای.

Video icon فیلم های آماده پخش:
Presentation icon اسلایدهای موجود (pdf, 1 Mb)،که در قالب Slideshare نیز در دسترس می باشد.

گزارش های چاپ شده
2013 Half-Yearly Report (pdf, 983 Kb)
Rapport semestriel 2013 (pdf, 829 Kb)
Halbjahresbericht 2013 (pdf, 867 Kb)