Sort by
Sort by

درباره ما

ما رهبری شرکتی را برعهده داریم که در راستای تغذیه، سلامتی و تندرستی پیش می‌رود. ما کیفیت زندگی را بر پایه راه‌حل‌های مبتنی بر تغذیه و سلامت دانش‌بنیان در تمام مراحل زندگی در راستای کمک به مصرف‌کنندگان و خانواده آنها، بالا می‌بریم.
aboutus Test

   به کمک راهبرد تغذیه، سلامتی و تندرستی، ما از مردمی که می‌خواهند سالم‌تر زندگی کنند، حمایت می‌کنیم. 

   نقشه راهبردی نستله، راهنمای سازمان ماست.

 

 

 

نقشه راهبردی نستله