Sort by
Sort by

پیام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ما

باور داریم دستیابی به شکوفایی قدرت نهفته غذا برای امروزیان و آیندگان که در بطن تمامی فعالیت‌های شرکت نستله ایران قرار دارد، بدون تکیه بر کارکنان ما که ارزشمندترین دارایی ما هستند، ممکن نیست. رشد و شکوفایی شرکت نستله با پذیرش تفاوت‌ها، ایجاد فضایی برای خلاقیت و شنیدن صدا و ایده‌های کارکنان ما محقق می‌شود. ما تلاش می‌کنیم تا در عین جذب برترین استعدادها، فضا را برای بدل شدن شما به بهترین خود و کشف‌ استعدادها و بهره‌وری از توانایی‌‌هایتان فراهم کنیم.