Sort by
Sort by

شرکت نستله یکی از بزرگترین شرکت‌های مواد غذایی و آشامیدنی در جهان است. ما بیش از ۲۰۰۰ برند در اختیار داریم که شامل برندهای مطرح جهان و برندهای محلی و محبوب می‌شوند. ما در بیش از ۱۹۰ کشور در سراسر جهان حضور داریم. ما  در شرکت نستله، به شکوفایی قدرت نهفته غذا برای امروزیان و آیندگان باور داریم. ارزش‌های ما در احترام ریشه دارند: احترام به خودمان، به دیگران و احترام به تنوع و آینده. باور داریم کارکنان ما مهم‌ترین دارایی ما هستند، بر این اساس ما فرصت‌های شغلی متنوعی  را در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار و دریک محیط کاری بین‌المللی، پویا و جامع ارائه می‌کنیم.