پاوربار (PowerBar)

پاوربار (PowerBar)

عملکرد بهینه از طریق تداوم انرژی. مجموعه محصولات تغذیه ای ورزشی «پاوربار» به منظور تأمین انرژی و به حداکثر رساندن عملکرد بدن طراحی شده اند.

از زمان تولید محصولات انرژی زا، نام «پاوربار» به عنوان یک پیشرو در تغذیه ی ورزشی شناخته شده است.

تمام محصولات «پاوربار» بر مبنای تحقیقات علمی پیشرفته و تخصصی و نیز تجربیاتی که با گذشت زمان حاصل گشته، ساخته می شوند. محصولات «پاوربار» مجموعه گسترده ای از محصولات انرژی زا، نوشیدنی های ورزشی، ژل ها و مکمل های پروتئینی را شامل می شوند.