كاهش مصرف آب كارخانه‌ی نستله به میزان 2/3در کمتر از 12 ماه

أوت 30, 2013
Nestlé factory, La Penilla
صرفه‌جویی در مصرف آب: ب مصرفی کارخانه لاپنیا (La Penilla) به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

كارخانه نستله لاپنیا واقع در شمال اسپانيا با تركيب فن‌آوري جديد و ارتقاء آگاهي كارمندان توانسته است تا ميزان مصرف آب به ازاي هر تن تولید محصول را به ميزان 2/3 در کمتر از 12 ماه كاهش دهد.

اين اقدام كه نستله طي دهه گذشته به كارخانه‌هاي خود در سراسر دنيا معرفي كرده است، تنها يكي از اقدامات شركت در جهت صرفه‌جويي در مصرف آب است . اين امر باعث شده تا ضمن افزايش توليد، كل ميزان اتلاف آب را به ميزان 2/3 كاهش دهد كه در نتيجه آن مصرف آب در توليد هر تن محصول نصف شده است.

نستله قصد دارد تا سال 2015 كاهش اتلاف آب در توليد هر تن محصول را به ميزان 2/5 در مقايسه با سال 2005 برساند.

تغيير عادات

كارخانه نستله در لاپنیا كه توليدكننده شكلات، شيريني، شير و غذاي كودك است، در اوايل سال گذشته براي توليد هر تن محصول 72 متر مکعب آب مصرف می‌كرد.

پس از معرفي تغييراتي نظير برنامه بازده آب و سرمايه‌گذاري يك ميليون يورو (1.2 مييون فرانك سوئيس)، بدون افزايش مصرف انرژي يا انتشار گازهاي گلخانه‌اي، مصرف آب به ميزان 60% كاهش يافته است.

رومن مانسترات (Ramon Montserrat) رئيس بخش خدمات بسته بندي و مهندسي منطقه شبه جزيره ايبري (Iberian)، گفت: «در ابتدا تغيير عادت‌هاي توليدكنندگان كه به يك شيوه مشخص عادت داشتند، بسيار چالش برانگيز بود.»

ما آنها را با توضيح درباره پروژه و اين‌كه چرا به صرفه‌جويي در مصرف آب اهميت مي‌دهيم، متقاعد ساختيم.

تغييرات ساده

رومن مانسترات، رئيس بخش خدمات بسته‌بندي و مهندسي منطقه شبه جزيره ايبري، گفت:«در ابتدا تغيير عادت‌هاي توليدكنندگان كه بهيك شيوه مشخص عادت داشتند، بسيار چالش برانگيز بود.»

تيمي از مهندسين، متخصصان حفاظت از محيط زيست و مدير كارخانه در لاپنيا در بررسي نحوه توانايي مجموعه در كاهش مصرف آب نقش مهمی داشتند.

براي مثال ميزان آب جاري در چگالنده‌هاي دستگاه تبخير شير به شيوه كارآمدتري در جريان بودند تا به خلاء مورد نياز دستگاه برسند.

تنها همين تغييرات ساده منجر به كاهش مصرف سالانه بيش از يك ميليون متر مكعب آب، معادل حجم 400 استخر شناي المپيك، شده است.

كارخانه همچنين سه برج خنك كننده جديد با سامانه سرمايشي بهينه كه آب را تصفيه مي‌كند، نصب كرده است كه منجر به كاهش 25% ديگر از مصرف آب در نيمه اول سال 2013 شده است.

ميزان آب مورد نياز كارخانه جهت فعاليت و تبعاً ميزان آب اتلافي از رودخانه پيسو (Pisue)، به ميزان قابل توجهي كاهش يافته است.

ارتقاء كارايي آب نيز با كاهش هزينه‌هاي آب، صرفه اقتصادي دارد.

منابع ارزشمند

آب براي فعاليت‌هاي نستله ضروري است و شرکت نستله متعهد است كه در ميان ساير توليدكنندگان غذايي بيشترين بهره‌وري را از آب داشته باشد. شركت مستقيماً بر تأثير و مصرف آب در تمام كارخانه‌هاي خود نظارت دارد.

كارخانه لاپنيا يكي از موارد متعددي است كه نستله از تغييرات ساده و همچنین از تغيير فن‌آوري جهت كاهش اتلاف آب و افزايش بازده از آن بهره مي‌برد.

Nestlé Commitment on Water Stewardship

در كشور مكزيك، كه آب در بسياري از مناطق آن كمياب است، طرحي در كارخانه لاگوس دومورنو (Lagos de Moreno) در حال اجرا است. یعنی آبي كه طي مرحله تبخير شير متراكم مي‌شود را جمع‌آوري کرده و براي مصرف در بخش‌هاي ديگر مجموعه تصفيه مي‌كنند. تخمين زده مي شود با اين طرح در مصرف حدود 546 هزار متر مربع آب، معادل حجم بيش از 200 استخر شناي المپيك، تا آخر سال 2014 صرفه‌جويي شود.

نستله در سال 2013«تعهدات نظارت بر مصرف آب» (pdf, 198Kb)خود را منتشر كرد كه نشانگر اهميت دسترسي و حفاظت از آب است.

چكيده اي از نكات «نستله و نظارت بر آب»

  • تصفيه 6.9 ميليون متر مكعب آب در سال 2012
  • اجراي بيش از 489 برنامه صرفه‌جويي در مصرف آب و حفظ 6.5 ميليون متر مكعب آب
  • اجراي 184 برنامه آب آشاميدني تميز در منطقه آفريقاي جنوبي كه به ارتقاي دسترسي و بهداشت بيش از صدهزار دانش‌آموز در مدارس روستايي چندين كشور كمك كرد.

گزارش ها:
بهره‌وري آب در فعاليت هاي نستله (pdf, 91Kb)

اطلاعات مرتبط:
چالش آب ـ وبلاگ پيتر برابك لت ماث، مدير عامل نستله
سياست نستله در حفاظت از محيط زيست (pdf, 3Mb)
تعهد نستله به نظارت بر آب (pdf, 198Kb)