شركت نستله در ميزگرد انتشار كربن

سبتمبر 11, 2013

جلسه‌ی روز سه شنبه 12 سپتامبر، درباره‌ی این‌که چگونه یک تجارت می‌تواند بدون افزایش انتشار کربن، رشد اقتصادی داشته باشد با حضور نمايندگان نستله، بلومبرگ، نيسان و كنوانسیون تغييرات اقليم سازمان ملل و ساير افراد تشکیل شد.

Solar panels

مجمع تغييرات اقليم كه توسط سازمان غيرانتفاعي مستقل CDP اداره مي‌شود، متخصصاني را از دولت‌ها و بخش‌هاي خصوصي و دولتي گرد هم مي‌آورد تا به بررسی چالش‌ها و فرصت‌هاي شركت‌هايي بپردازند كه انتشار گازهاي گلخانه‌اي را در فعاليت‌هاي خود كاهش داده‌اند.

اين جلسه به طور زنده در وبسايت CDP ز ساعت 10 الي 11:30 ‍CET فردا پخش خواهد شد و شما مي‌توانيد با استفاده از #CDPforum در وبسايت تويتر اين بحث را دنبال كنيد.

كاهش سودمند

ژان آرانولس، رئيس بخش نظارت نستله در جلسه‌ی 90 دقيقه‌اي با موضوع بررسی،, چگونه دولت‌ها مي‌توانند تجارت‌ها را به كاهش سودمند انتشار كربن تشويق كنند، شرکت خواهد کرد.

اين جلسه همچنين نقش فنآوري، انرژي‌هاي جايگزين و سرمايه‌گذاري در كاهش نسبي يا كامل انتشار گازها را بررسي خواهد كرد.

روش‌هاي مؤثر

نستله توانسته است از سال 2002 تولید گازهاي گلخانه‌اي خود را به ازاي هر تن محصول توليد شده به ميزان 1/2 كاهش دهد.

سال گذشته، شركت نستله در فهرست سالانه CDP در جایگاه نخست قرار گرفت. این فهرست 500 شرکت را از حيث تلاش آنها در جهت كاهش انتشار كربن رتبه‌بندي كرده بود.

اين فهرست گستره‌اي از فعالیت‌ها نظير اين‌كه چگونه شركت‌ها تغييرات اقليم را در طرح‌هاي تجاري خود در نظر می‌گیرند، چگونه بر انتشار گازها نظارت دارند، شفافيت کارکرد و اقداماتي كه آنها در جهت كاهش سهم خود از انتشار گازها انجام مي‌دهند، را مورد بررسي قرار داده است.

اطلاعات مرتبط:
وبسایت برنامه انتشار کربن
کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل