پیشینه نستله: 1918 - 1906

درسال 1906 نستله و انگلو- سوئیس بیش از بیست کارخانه داشتند و خواهان بهره‏‎گیری از امکانات تکمیلی خارجی بودند که به کمک آن، بتوانند شبکه فروش خود را در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و استرالیا گسترش دهند. با نزدیک شدن به جنگ جهانی اول، این شرکت از دوران شکوفایی موصوم به «عصر زیبا» (Belle Époque) بهره جست و تبدیل به یک شرکت لبنی در سطح جهانی شد.