پیشینه نستله: 1959 - 1948

دوران پس از جنگ، با شاخص‌‏های شکوفایی و رشد همراه بود. مردم در آمریکا و اروپا پول خود را صرف خرید ماشین‌‏آلاتی از جمله یخچال و فریزر می‏‌کردند که زندگی را آسان‌‏تر کند. در این دوره، غذاهای آماده نیز از محبوبیت خوبی برخوردار بودند و نستله آلیمانتانا نیز با محصولاتی نظیر نسکوئیک و مگی پاسخگوی این نیاز عمومی بود.