Sort by
Sort by

 

نان بالای یک سال حاوی HMO® و OPTIPRO®  شیر خشک روزانه است برای کودکان سالم بالای یک سال که می تواند در زمان شروع غذای تکمیلی و پس از آن به عنوان بخش مایع رژیم غذای کودک در کنار سایر غذاها مصرف شود و جایگزین مناسبی برای شیر گاو می باشد. نان بالای یک سال "پایه و بنیانی قوی برای سلامت بلند مدت" برای کودک شما به ارمغان می آورد.

اوپتی پرو
  • حاوی HMO®، یک نوع الیگوساکارید است که ساختار آن با فراوانترین الیگوساکارید موجود در شیر مادر یکسان است. این الیگوساکارید به  تقویت سیستم ایمنی کودک شما کمک می کند.
  • حاوی OPTIPRO® ، یک ترکیب پروتئین بهینه شده است که مقادیر مناسب پرونئین را برای رشد مطلوب و نزدیک به شیر مادر برای کودک شما فراهم میکند.
  • حاوی  پروبیوتیک Bifidus BL، باکتری های طبیعی و زنده هستند که در شیر مادر هم وجود دارد و سیستم دفاعی کودک شما را  در برابر عوامل بیماری زا تقویت می کنند.

حاوی اسید های چرب DHA  و ARA که به رشد و تکامل طبیعی ذهن و بینایی  کودک شما کمک می کند.