Sort by
Sort by

تبلیغات و بازاریابی مسئولانه

تعهد ما: رعایت ارتباطات بازاریابی مسئولانه در محصولات مربوط به کودکان

 

بودن در جایگاه یک شرکت پیشرو در زمینه تغذیه، سلامت و تندرستی به این معناست که بازاریابی محصولات نستله به صورت مسئولانه صورت می‌گیرد. سیاست به‌روز شده ارتباط بازاریابی نستله با کودکان، تعهد ما به بازاریابی و تبلیغات مسئولانه را تقویت می‌کند.

اهداف ما

تا سال ۲۰۱۵: اجرای سیاست ارتباط بازاریابی نستله با کودکان

تا سال ۲۰۱۷: در حمایت از اجرای سیاست ارتباط بازاریابی نستله با کودکان، ما دوره‌های آموزشی هدف‌مندی را برای گروه‌های بازاریابی خود در سراسر جهان اجرا می‌کنیم.

پیشرفت ما

ما در زمان بازاریابی برای کودکان، ضوابط تغذیه‌ای EU Pledge اتحادیه اروپا را به منزله پایه در نظر می‌گیریم. در کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه تری وجود دارند، آنها را رعایت می‌کنیم.ما از طریق اجرای سیاست ارتباط بازاریابی نستله با کودکان به اهداف خود دست یافته‌ایم.

ما در تلاش برای افزایش دانش و آگاهی در زمینه ضوابط بازاریابی برای کودکان در کل شرکت هستیم. در حال حاضر سعی داریم تا یک ابزار اینترنتی خلق کنیم که درک سیاست‌های ما را از گروه بازاریابی، شرکا و شرکت‌های خارجی افزایش دهد. ضروری است که کارکنان ما از تأثیر این سیاست‌ها بر محصولات غذایی و نوشیدنی آگاه باشند. امیدواریم که اهداف ما در راستای آموزش هدفمند تا سال 2017 به ما در افزایش آگاهی کمک کنند.

یک سامانه مشخص (Tell Us) ساز و کار رسمی برای دریافت، پردازش، تفحص و پاسخگویی به شکایات برای مشتریان و عموم مردم ارائه می‌دهد.