Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توسعه مناطق غیر شهری

عناصر و مواد خامی که در تولید محصولات ما مورد نیاز هستند، از میلیون‌ها مزرعه در سراسر جهان تامین می‌شوند. ما با صاحبان این مزارع  و سایر تامین‌کنندگان همکاری می‌کنیم تا توسعه پایایی در مناطق غیر شهری و مزارع داشته باشیم.
منبع‌یابی
منبع‌یابی
تعهد ما: اجرای مسئولانه منبع‌یابی در فرایند زنجیره تامین
مواد خام
مواد خام
تعهد ما: ترویج استفاده از مواد خام با کیفیت بالای محلی و ملی
Color Box Html

400 هزار

کشاورز در برنامه ظرفیت‎سازی

آموزش دیده‎اند.

Color Box Html

 

33 میلیون

فرانک سوئیس به عنوان کمک مالی

به کشاورزان داده شد.