Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

آب

نظارت مسئولانه بر آب، برای آینده کسب‌و‏کار ما ضروری است و ما در تلاش برای تسهیل مدیریت پایا بر آبخیزها هستیم. آبخیزها منبع تامین کالاهای ما در اطراف کارخانه‌هاست و جایی است که مصرف‌کنندگان در آن زندگی می‌کنند.
بهره‌وری در مصرف آب
پایایی در مصرف آب

 تعهد ما: تلاش برای دست‌یابی به پایایی و بهره‌وری مفید آب در فعالیت‌هایمان و جامعه. بیشتر بدانید…

سیاست‌های آب و نظارت بر آن
محافظت

تعهد ما: محافظت از منابع آبی. بیشتر بدانید...

 

وبلاگ آب
وبلاگ آب
به پیتر برابک لتمات، رئیس هیئت‌مدیره بپیوندید تا در مورد مسئله مهم دسترسی به آب در سراسر جهان گفتگو کنید. از وبلاگ چالش‌های آب دیدن نمایید.