Sort by
Sort by

اصول کسب‌وکار شركت ما

کسب‎وکار ما بر پایه مدیریت صحیح و شفاف بنا نهاده شده‌است. این كار، حفظ اعتماد به نام تجاری نستله و كاهش ریسك‌ها در زنجیره تامین تقویت می‌کند. ما با استفاده از اصول کسب‎وکار شركت، بر نحوه اجرای فعالیت‌هایمان نظارت می‌كنیم. این اصول پایه‌های فرهنگ، ارزش‌ها و خط‎مشی ایجاد ارزش‌های مشترك ما را تشكیل می‌دهند و توسط هیئت اجرایی ما بازبینی می‌شوند. این اصول با روش‌های بین‌المللی‌ هم‌راستا هستند و با استانداردهای جهانی نظیر اصول پیمان جهانی سازمان ملل همكاری می‌كند.

اصول کسب‎وکار شركت نستله

كلیه كاركنان ما، موظف به پیروی از اصول کسب‎وکار شركت نستله هستند. این اصول هر روز از طریق ابزارها، فرآیندها، سیاست‌ها و قوانین کسب‎وکار مرتبط اجرا و نظارت می‌شوند. ما كاربرد و موثر بودن آنها را از طریق راه‌های متفاوت نظیر گروه بازرسان نظارتی خود پایش می‌كنیم. به منظور كمك به بهبود مستمر، ما رسما متعهد به ارایه آموزش در رابطه با این اصول شده‌ایم.


 

 • تغذیه، سلامتی و تندرستی: هدف ما بهبود معیشت مصرف‌كنندگان از طریق ارایه غذاها و نوشیدنی‌های خوشمزه‌تر و سالم‌تر و نیز تشویق به سبك زندگی سالم است.

  ارزیابی كیفیت و ایمنی محصول: ما می‌خواهیم مطمئن باشیم كه در هر نقطه‌ای از جهان،‌ نام نستله نشان‌دهنده بالاترین سطح ایمنی و كیفیت محصول است.

  ارتباط با مصرف‎كننده: ما متعهد به برقراری ارتباطی مسئولانه و مطمئن هستیم كه به مصرف‎كنندگان آگاهی دهد و مروج رژیم‎های غذایی سالم‎تری باشد.
 • حقوق بشر در فعالیت‌های ما: ما كاملا از حقوق بشر و کسب‎وکار موجود در راهنمای سازمان ملل حمایت می‌كنیم. هدف ما این است كه از طریق فعالیت‌های تجاری خود، الگوی مناسبی برای حقوق بشر و شیوه كار کافی باشیم.
 • راهبری و مسئولیت فردی: ما ضمن ترویج فرهنگ احترام و منش،‌ فرصت‌های برابری جهت پیشرفت، حفظ حریم خصوصی و عدم تحمل هرگونه آزار و تبعیض برای كلیه كاركنان ایجاد می‌كنیم. در همین حال، انتظار داریم كاركنان ما مسئولیت‌پذیر و با انگیزه باشند و به ارزش‌های ما احترام بگذارند.

  سلامت و ایمنی در كار: ما متعهد به جلوگیری از حوادث، جراحات و بیماری‌های مرتبط با كار و حفظ كاركنان، پیمانكاران و سایر افراد دخیل در زنجیره تامین هستیم.

  روابط تامین‌كننده و مشتری: ما از تامین‌كنندگان، نمایندگان، پیمانكاران و كاركنان آنها می‌خواهیم تا صداقت، عدالت و اتحاد خود را ثابت كنند و به قوانین غیرقابل چشم‌پوشی ما احترام بگذارد.
 • كشاورزی و توسعه غیرشهری: هدف ما، كمك به جوامع غیر شهری جهت دستیابی به پایایی زیست‌محیطی است. این كار، از طریق همكاری در پیشرفت تولیدات كشاورزی و جایگاه اجتماعی و اقتصادی كشاورزان صورت می‌گیرد.

  پایایی زیست‌محیطی: ما متعهد به استفاده از شیوه‌های کسب‎وکاری هستیم كه از محیط‎زیست حفاظت می‌كنند. ما می‌كوشیم تا استفاده بهینه‌ای از منابع طبیعی داشته باشیم، میزان ضایعات خود را به صفر برسانیم و استفاده پایا را مدیریت كنیم.

 • آب: جهان با مشكل روبه‌رشد آب روبه‌روست. ما متعهد به استفاده پایای آب و بهبود مدیریت آب هستیم.