Sort by
Sort by

مشارکت و همکاری ذینفعان

مشارکت و همکاری ذینفعان حتی در هنگام پیشرفت نیز، به مشاوره بهترین کارشناسان و حامیان نیاز داریم. ما از مشارکت و همکاری ذینفعان برای پیشرفت و بهبود سیاست‏‌ها و تعهدات شرکت بهره می‌‏بریم. این امر در ساخت کسب‌‏و‏کار و هدف قرار دادن سرمایه‌‏گذاری‌‏های اجتماعی به ما کمک می‌‏کند. برنامه سالانه گردهمایی ذینفعان و رویدادهای ایجاد ارزش‌‏های مشترک، فرصتی برای تقویت این مبحث و درک بهتر از مسایل اجتماعی بحرانی فراهم می‌‏کند. این تعامل قابلیت‏‌های کارکنان ما را افزایش می‏‌دهد و راه را برای فعالیت‏‌های مشارکتی موثرتر هموار می‌‏سازد. هدف گردهمایی‏ ذینفعان، ترویج سطوح بالاتری از اعتماد و احترام متقابل است. کسب‏‌و‏کارهای ما در سطح کشوری با ذینفعان همکاری می‌‏کنند. دستاوردها نیز از طریق هیئت نستله در جامعه به تیم مدیریت ارشد منتقل می‌‏شوند.

مجمع جهانی ایجاد ارزش مشترک 2016

مجمع جهانی ایجاد ارزش مشترک ما در تاریخ 21 ژوئن در آفریقا برگزار خواهد شد. عنوان مجمع امسال «سرمایه گذاری در توسعه پایای آفریقا» است. رهبران دولت‏‌ها، جوامع مدنی و کسب‏‌و‏کارها از آفریقا و سراسر جهان گرد هم خواهند آمد تا در مورد مجموعه‌‏ای از عوامل اصلی تاثیرگذار در قاره آفریقا تبادل نظرکنند.

گروه‏‌های ذینفعان ما

شبکه جهانی ذینفعان ما بسیار گسترده است و از افرادی که ما مرتبا در فعالیت‏‌هایمان آنها در ارتباطیم تا چهره‌‏هایی عمومی که بر فعالیت‌‏های ما تاثیر‏گذارند را دربرمی‌‏گیرد. نستله از گروه‌‏های زیر به عنوان اساس موفقیت پیوسته کسب‌‏و‏کار خود یاد می‌‏کند:

 • انجمن‌‏های علمی
 • جوامع
 • مصرف‌‏کنندگان و عموم مردم
 • مشتریان
 • کارکنان و نمایندگان آنها
 • دولت‌‌ها
 • انجمن‌‏های صنعتی و بازرگانی
 • سازمان‌‏های بین دولتی
 • سازمان‏‌های غیر دولتی
 • خبرگزاری‌‏ها
 • جامعه مالی و ذینفعان تامین‏‌کنندگان (شامل کشاورزان و تامین‌‏کنندگان خرد )
 • گردهمایی ذینفعان

کارشناسان خارجی، میزبان و برنامه‌‏ریز گردهمایی‌‏های ذینفعان نستله هستند. هدف از این کار حصول اطمینان از دریافت بازخوردها و نظرات مستقل است که اهمیت بسیار بالایی دارد. این جلسات موضوعاتی را هدف قرار می‌‏دهند که مختص زنجیره ارزش ما است و نیز حیطه‌‏های تمرکزی که نستله می‏‌تواند در آنها ارزش مشترک ایجاد کند. در سال 2015، جلسه ذینفعان را در ماه مارس در لندن (با حضور 45 دینفع) و در ماه دسامبر در واشنگتن (با حضور 61 ذینفع) برگزار کردیم که در آنها نمایندگان سازمان‏‌های غیردولتی، انجمن‏‌های علمی، دولت‏‌ها و سازمان‌‏های جهانی حضور داشتند.

گردهمایی ذینفعان در لندن، 17-18 مارس 2015

از آغاز این گردهمایی‌‏ها در سال 2007، این چهارمین باری بود که برنامه در لندن برگزار می‌‏شد. 45 ذینفع و نیز مدیرعامل نستله، پاول بولکه، مدیران ارشد اجرایی نستله و متخصصان تیم جهانی در این جلسه شرکت کردند. علاقه قابل توجهی به نقشی که نستله می‏‌تواند در تغییر سطح سیستم‏‌های برتر ایجاد ارزش مشترک ایفا کند، وجود داشت. شرکت‏‌کنندگان از نستله می‌‏خواستند نقش پررنگ‏‌تر و بیشتری ایفا کند و چشم‌‏انداز بلندمدت و شفافی از اهداف خود ارایه دهد.

جلسه ذینفعان در واشنگتن، 7-8 دسامبر 2015

این دومین گردهمایی ذینفعان بود که در واشنگتن برگزار می‏‌شد. این جلسه فرصتی برای نستله فراهم کرد تا پیشرفت برنامه‌‏ها و تعهدات ایجاد ارزش مشترک خود را در میان بگذارد که شامل فعالیت‌‏های ایجاد ارزش مشترک نستله در ایالات متحده آمریکا و اولویت‏‌هایش در منطقه آمریکا می‌‏شد. 61 ذینفع، لارنت فریکس، معاون اجرایی مدیرعامل نستله، رئیس منطقه آمریکا و نیز سایر مدیران ارشد نستله و متخصصان تیم جهانی در این جلسه شرکت کردند.