فرصت‌های شغلی

رهبران آینده

بیش از یک سوم اعضای هیئت اجرایی ما، حرفه خود را به عنوان کار‎آموز در نستله آغاز کردند.

متخصص‌ها

در نستله، تاکید ما بر موفقیت‌ها، مسئولیت‌ها و استقلال فردی است.

آینده‌ای روشن‌تر؟

برنامه «نیاز نستله به جوانان»، به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌هایشان را افزایش دهند و استخدام شوند.