داستان‌های ما


داستان‌های ما

تلاش ما، بهبود زندگی و سهیم شدن در ساختن آینده‌ای سالم‌تر است.

ما روزانه میلیاردها زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهیم. خواسته‌ ما کمک به شکل‌گیری جهانی بهتر و سالم‌تر برای افراد و خانواده‌ها، و در نهایت برای جوامع و به‌طور‌کلی زمینی است که روی آن زندگی می‌کنیم.

 

در داستان‌هایی که در این‌جا به آن‌ها می‌پردازیم، تاثیرات نستله را در سطح جهانی، بررسی خواهیم کرد.

آب پایداری زیست‌محیطی پژوهش تامین مسئولانه منابع تغذیه تغییرات آب‌وهوایی تندرستی تنوع توانمندسازی زنان جنگل‌زدایی حفاظت از منابع آب حقوق بشر دسترسی به آب زندگی سالم‌تر صرفه‌جویی در مصرف انرژی فرصت‌های شغلی برای جوانان کارآفرینی کاهش پسماند کاهش منابع آبی کشاورزی معیشت در مناطق غیرشهری منابع طبیعی نوآوری هدف توسعه پایدار 1: کاهش فقر هدف توسعه پایدار 10: کاهش نابرابری‌ها هدف توسعه پایدار 11: شهرها و جوامع پایدار هدف توسعه پایدار 12: تولید و مصرف مسئولانه هدف توسعه پایدار 13: اقدامات آب‌وهوایی هدف توسعه پایدار 14: زندگی زیر آب هدف توسعه پایدار 15: زندگی روی زمین هدف توسعه پایدار 16: صلح، عدالت و نهادهای اجتماعی تاثیرگذار هدف توسعه پایدار 17: مشارکت در راستای اهداف هدف توسعه پایدار 2: کاهش گرسنگی هدف توسعه پایدار 3: تغذیه سالم و تندرستی هدف توسعه پایدار 4: آموزش کیفی هدف توسعه پایدار 5: برابری جنسیتی هدف توسعه پایدار 6: آب پاک و بهداشت هدف توسعه پایدار 7: انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه هدف توسعه پایدار 8: شغل درخور و رشد اقتصادی هدف توسعه پایدار 9: صنعت، نوآوری و زیرساخت