صفحه اصلی

فرصت های شغلی

جستجوی شغل

هم اکنون حدود 328000 نفر در کمپانی نستله و شعب آن در اغلب کشورهای دنیا، مشغول به فعالیت هستند، به این تیم بپیوندید.

نامهای تجاری ما

خوشمزه تر و سالم تر

برخی از شناخته شده ترین نام های تجاری دنیا زیر مجموعه ای از محصولات نستله هستند دریابید که این مواد غذایی، چگونه می توانند بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای شما باشند.

تغذیه سلامت و تندرستی

تغذیه سلامت و تندرستی

بر آنیم تا با استفاده از غذاها و نوشیدنی های خوب، که نه تنها خوشمزه بلکه دارای کیفیت و ارزش غذایی بالایی هستند، سطح زندگی شما را ارتقا بخشیم.

نستله در جامعه

نستله در جامعه

پا را از تحقق تعهدات مان مبنی بر تداوم پذیری زیست محیطی و همسویی با قوانین فراتر نهادیم و بر آنیم برای جامعه و سرمایه گذاران ارزش های مشترک ایجاد کنیم.

برندها