Sort by
Sort by

ايجاد ارزش مشترك چيست؟

جایگاه ما به‌ عنوان شركت پیشگام جهانی، نه تنها فعالیت مسئولانه را الزام می‌داند، بلكه فرصتی برای ایجاد ارزش مثبت بلندمدت برای جامعه نیز فراهم می‌كند. ما این کار را «ایجاد ارزش مشترك» می‌نامیم و آن را با جدیت در تمامی بخش‌های کسب‌و‏کار اعمال می‌كنیم.

درباره چگونگی عملکرد ما در تعهداتمان بیشتر بدانید...