صفحه اصلی

از سال 1866 تا امروز

درباره پیشینه غنی و پویای نستله، از تاریخ تاسیس این شرکت در سال 1866 تا امروز، بیشتر بدانید...

ایجاد ارزش مشترک

ما متعهد شده‎ايم که به 21 تعهد خود عمل كنيم و از اهداف بلند‎مدت در راستای ايجاد ارزش‎های مشترک حمايت كنيم.

تماس با ما

آیا سوال، مشکل و یا بازخوردی دارید؟ ما می‌خواهیم که آنها را بشنویم. راه‌های تماس با ما را بدانید...

جست‌و‌جو کنید

ما 328000 نیروی کار را تقریبا در سراسر جهان استخدام کرده‌ایم. به تیم ما بپیوندید.