Sort by
Sort by

در یک نگاه

نستله از دیدگاه آماری

Color Box Html

۴۰۰ هزار

کشاورز در برنامه ظرفیت‎سازی

آموزش دیده‎اند.

Color Box Html

محصولات ما در

۱۹۱ کشور

در سراسر جهان به فروش می‌رسد.

Color Box Html

 

بیش از ۲۰۰۰

برند تجاری

در سراسر دنیا

Color Box Html

 

۴۱۸ کارخانه

در

۸۶ کشور

Color Box Html

حدود

۳۲۸,۰۰۰

کارمند

 

Color Box Html

 

CHF 89.5 

بیلیون فروش

  در سال ۲۰۱۶