Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

در یک نگاه

نستله از دیدگاه آماری

Color Box Html

400 هزار

کشاورز در برنامه ظرفیت‎سازی

آموزش دیده‎اند.

Color Box Html

محصولات ما در

191 کشور

در سراسر جهان به فروش می‌رسد.

Color Box Html

بیش از 2000

برند تجاری

در سراسر دنیا

Color Box Html

418 کارخانه

در

86 کشور

Color Box Html

حدود

000 328

کارمند

Color Box Html

CHF 89.5 

بیلیون فروش

  در سال 2016