در یک نگاه

نستله از دیدگاه آماری


400 هزار

کشاورز در برنامه ظرفیت‎سازی

آموزش دیده‎اند.

محصولات ما در

191 کشور

در سراسر جهان به فروش می‌رسد.

بیش از 2000

برند تجاری

در سراسر دنیا

418 کارخانه

در

86 کشور

حدود

000 328

کارمند

CHF 89.5 

بیلیون فروش

  در سال 2016