Sort by
Sort by

پیشینه نستله: ۱۹۸۰-۱۹۶۰

یادگیری و تجربه نستله در زمینه غذاهای منجمد، امکان ورود این شرکت را به حیطه‌‏های درحال رشد، فراهم کرد. در عین حال، نستله به گسترش فعالیت‌‏ها و تجارت سنتی خود در حوزه شیر، قهوه و غذای بسته‌‏بندی شده، ادامه داد. در سال ۱۹۷۰، این شرکت به حوزه‌‏های متنوع دیگری مانند داروسازی و آرایشی و بهداشتی وارد شد. این امر سبب شد گروه‏‌های فعال به انتقاد بپردازند. این انتقادات، در راستای غیر اخلاقی بودن تبلیغات غذای نوزاد شکل گرفت. بعدها نستله به یکی از اولین شرکت‏‌هایی تبدیل شد که مقرارات سازمان بهداشت جهانی را در مورد جایگزین‏‌های شیر مادر، در تجارت خود لحاظ کرد.