اصول تغذیه

تعادل، اساس تغذیه سالم را شکل می‌دهد. تغذیه متناسب با فعالیت بدنی شما و لذت بردن از تنوع غذایی، باعث دریافت تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن می‌شود.

بدن انسان برای اینکه عملکرد مناسبی داشته باشد، نیازمند بیش از ۵۰ ماده مغذی است. هیچ نوشیدنی یا غدایی، نمی‌تواند به تنهایی تمام این مواد مغذی را برای بدن ما فراهم کند. به همین دلیل، تنوع غذایی و مصرف متناسب غذای روزانه، برای سلامتی مهم است.

استفاده از بشقاب بخش‌بندی شده، می‌تواند در انتخاب غذاهای مناسب کمک کند.