پیشینه شرکت نستله

سال 2016، ما رویداد تاریخی و مهمی را جشن گرفتیم: سالگرد 150 سالگی ما

در پیشینه غنی و اشتیاق ما برای تغذیه جستجو کنید و با ما در 150 سال آینده به سمت «تغذیه خوب، زندگی خوب»، همراه باشید.