بنیان‎‌گذار ما، هنری نستله

بلند‌پروازی، قدرت غریزی بالا در بازاریابی و هوش هنری نستله در نوآوری، هنوز هم جز اصلی‌‏ترین محرک‏‌ها در شکل‌‏گیری این شرکت محسوب می‌‏شود.