پایایی زیست‌محیطی

ما متعهد به به‌کارگیری شیوه‌های تجاری پایای زیست‌محیطی در تمامی مراحل هستیم و این به معنای داشتن انتخاب درست در خصوص حمایت از آینده است. ما در خصوص کمک به بهینه‌سازی عملکرد زیست‌محیطی، رویکرد ارزیابی چرخه زندگی را اعمال می‌کنیم.

منابع

تعهد ما: بهبود بهره‌وری از منابع. بیشتر بدانید...

بسته‌بندی

تعهد ما: بهبود کارایی زیست‌محیطی در بسته‌بندی محصولات. بیشتر بدانید...

تغییرات اقلیمی

تعهد ما: ارائه راهكارهای ممكن در مقابله با تغییرات اقلیمی. بیشتر بدانید...

   

 نستله در

لیست اول تغییرات اقلیمی CDP،

دارای رتبه اول با نمره 100 از 100

در خصوص شاخص رهبری تغییرات اقلیمی است.

  

  

تاکنون

میزان دفن زباله

105 مکان نستله به

صفر رسیده‎است.