Sort by
Sort by

تغییرات اقلیمی

تعهد ما: ارائه راهكارهای ممكن در مقابله با تغییرات اقلیمی

بالا رفتن میزان سطوح دی‌اکسیدکربن از زمان انقلاب صنعتی، منجر به تغییرات اقلیمی شد. این امر، می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی جهانی در کل و به‌ویژه برای مشاغل محسوب شود. تامین طولانی‌مدت مواد اولیه ایمن با کیفیت بالا می‌تواند تحت تاثیر کاهش راندمان و تغییر مناطق تولیدی شود و ممکن است تولید یا توزیع محصولات غذایی به دلیل این اتفاقات آب و هوایی مختل شود. به همین دلیل کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پذیرش تغییرات اقلیمی سازگار، جزیی از فرآیندهای مدیریت ریسک ما بوده و همچنین دلیل این امر که چرا واکنش ما یک واکنش کلی‌نگر است.

اهداف ما

سال ۲۰۱۵: کاهش انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای در هر تن از محصولات تا ۳۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۵ است که منجر به کاهش قطعی انتشار گازهای گلخانه‌ای شد.

سال ۲۰۱۵: تمامی فریزرهای بستنی ما از خنک‌کننده‌های طبیعی استفاده خواهند کرد.

سال ۲۰۱۶: تمامی قفسه‌های بستنی ما، فریزرهای ایستاده و صندوقی از خنک‌کننده‌های طبیعی استفاده خواهند کرد.

سال ۲۰۱۶: گسترش استفاده از خنک‌کننده‌های طبیعی که برای لایه ازن ضرر نداشته و در سیستم‌های تبرید صنعتی ما، دارای اثرات ناچیزی بر تغییرات اقلیمی هستند.

سال ۲۰۱۷: تمامی کامیون‌های یخچال‌دار جدید ما ازخنک‌کننده‌های طبیعی استفاده خواهند کرد.

سال ۲۰۲۰: تمامی ناظران مشاغل نستله در خصوص اختصاص نوشیدنی‌های سرد از خنک‌کننده‌های طبیعی استفاده خواهند کرد.

سال ۲۰۲۰: کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در هر تن از محصولات تا ۱۰ درصد در ۱۰۰ انبار اصلی مورد استفاده در مقایسه با سال ۲۰۱۴.

پیشرفت ما

ما از اهداف خود در سال ۲۰۱۵ با کاهش انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای در هر تن از محصولات تا ۴۲/۷ درصد در مقایسه با سال ۲۰۰۵ پیشی گرفته، که این امر منجر به کاهش قطعی ۱۴ درصد شد. ما به بهبود بهره‌وری و کارایی، ذخیره‌سازی انرژی، استفاده از سوخت‌های پاک‌تر و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر پایدار مدیریت شده ادامه می‌دهیم.

انتشار مستقیم گازهای گلخانه‌ای (کیلوگرم از دی‎اکسیدکربن در تن از محصولات)

 

ما در حال از رده خارج کردن خنک‌کننده‌های مصنوعی با گرمای بالای جهانی و تخلیه بالقوه ازن مانند HFCها بوده و از سال ۱۹۹۲ بر روی CHF 289 برای جایگزینی آنها با جایگزین‌های طبیعی در سیستم‌های تبرید صنعتی خود سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. ما همچنین استفاده از خنک‌کننده‌های طبیعی را با نصب ۳۳ سیستم خنک‌کننده جدید گسترش داده‌ایم. بطور مثال، در سال ۲۰۱۵، ما اولین سردخانه دی‌اکسیدکربن/آمونیاک خود را در چین افتتاح کردیم و از تعهد عمومی جهانی این شرکت برای استفاده از مبردهای طبیعی در عملکردهای دماپایین حمایت کردیم. ما همچنین تعهد خود را در خصوص استفاده محض از خنک‌کننده‌های طبیعی در تمامی قفسه‌های خنک‌کننده افقی تجاری تا قفسه‌های ایستاده و صندوقی خود در سراسر جهان برای بستنی‌ها فراتر بردیم. در پایان سال 2015، تمامی قفسه‌های بستنی ما – که نمایانگر ۷۰ درصد از هزینه ما بر روی فریزرها هستند – از خنک‌کننده‌های طبیعی استفاده کردند.

اقدامات نستله برای مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی توسط آژانس رده‌بندی پایداری CDP شناسایی شده و به شرکت بالاترین نمره از ۱۰۰ در رده‌بندی صنعتی سالانه اعطا کردند.

هدف جدید ما برای سال ۲۰۲۰ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای درعملیات تولیدی هر تن از محصولات تا ۳۵ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۰ است که مطابق با الزامات علمی برای محدودسازی گرما به کمتر از 2 درجه سانتیگراد است. این امر در تلاش‌های ما برای کاهش بیشتر انتشار مستقیم و غیرمستقیم گازهای گلخانه‌ای و افزایش استفاده از انرژی الکتریکی تجدیدپذیر در راستای نتایج کنفرانس ۲۰۱۵ پاریس در خصوص تغییرات خنک‌کننده‌های سازمان ملل (COP21) منعکس می‌شود. ما سال بعد در خصوص پیشرفت در برابر اهداف جدید خود گزارشاتی ارائه خواهیم کرد.