Sort by
Sort by

پنج سوال رایج در مصاحبه‌ها و نحوه پاسخ‌گویی به آنها

حال که شما موفق شده‌اید و رزومه شما تا ثیرگذاری لازم را داشته‌است، کارفرمایان می‌خواهند شما را حضوری ملاقات کنند. طبیعی است که مضطرب باشید، ولی شما باید بدانید که هر چه آمادگی بیشتری داشته‌باشید، کمتر مضطرب خواهید‌شد.

۱- در مورد شرکت ما چه می‌دانید؟

در اینجا مصاحبه‌کننده می‌خواهد بداند که آیا شما تکالیف خود را انجام داده‌اید و دلیل موجهی برای انتخاب آنها و ارسال رزومه خود دارید. قبل از رفتن به هر مصاحبه‌ای، شما باید ابعاد شرکت، گستره خدمات یا محصولات آنها، آخرین تغییرات این حرفه، تاریخچه، اهداف و تصویر عمومی آنها را بشناسید. آیا از آنها اخیرا خبری منتشر شده‌است؟

۲- چه چیزی به شما انگیزه داده‌است؟

در اینجا لازم است که نشان دهید انگیزه درونی دارید. در مورد هر چالشی که تصمیم به رویارویی با آن را داشته‌اید و اینکه رسیدن به آنها تا چه میزان مهم بوده‌است، فکر کنید. حتی می‌توانید در مورد مراسمی که شما برنامه‌ریزی کرده‌اید و همه چیز خوب پیش رفته‌است، فکر کنید. در این حالت انگیزه شما، فراهم کردن آسایش و شادی دیگران و اجرای بی‌نقص یک کار خواهد‌بود.

۳- نقاط ضعف شما چیست؟

این مهم‌ترین سوالی است که باید برای آن آماده شوید. توصیه ما؟ یکی از نقاط ضعفی که درگذشته داشتید را انتخاب کنید و بگوید که برای رفع آنها چه اقداماتی انجام داده‌اید. به طور مثال، اگر در ارایه مطلب توانایی ندارید، اول آن را قبول کنید. سپس از تمرینات خود در خانه و در مقابل دوستان و فیلم گرفتن آنها تعریف کنید.

۴- تصویر شما از جایگاهتان در سال آینده چیست؟

همان‌گونه که در بخش «شش کاری که باید قبل از جستجوی شغل جدید انجام دهید» آماده است، بهتر است که در مورد اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت خود فکرکنید. تصور خود را از حرفه آینده بازگو کنید. بین اقداماتی که برای رسیدن به حرفه مورد نظر نیاز دارید و حرفه‌ای که برای آن مصاحبه می‌کنید، ارتباط برقرار کنید.

۵- سوال دیگری دارید؟

این سوالی است که همیشه دست افراد را رو می‌کند و می‌تواند حتی در خارج از اتاق مصاحبه، پرسیده شود. سوالی آماده کنید که نشان‌دهنده اشتیاق شما و مختص حرفه یا سازمان باشد. «این واحد در حال حاضر بر روی چه پروژه‌هایی در حال کار است؟» می‌تواند سوال خوبی باشد.