Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرصت‌های شغلی شما در نستله

زندگی حرفه ای در نستله

استخدام
استخدام

بخش‌های استخدامی ما در طول مراحل گزینش، کاملا حرفه‌ای و به موقع پاسخگو هستند. بیشتر بدانید...

پیشرفت
پیشرفت

تمامی کارکنان، از امکان پیشرفت شخصی در نستله برخوردارند. در مورد پیشرفت حرفه‌ای بیشتر بدانید...

زندگی حرفه‌ای شما
زندگی حرفه‌ای شما
ما محیطی متنوع، ایمن و غنی در اختیار شما می‌گذاریم تا ضامن پیشرفت شما و ما باشد. در مورد زندگی حرفه‌ای در نستله بیشتر بدانید...
پاداش‌ها
پاداش‌ها
ما توضیح واضحی در مورد پاداش‌ها و اصول اعطای آن به کارکنان ارایه می‌دهیم. در مورد اصول کلی پاداش‌های نستله، بیشتر بدانید...
فرهنگ عملکرد
عملکرد
عملکرد شما، اصلی‌ترین عامل موفقیت‎ شما در نستله است. نحوه رسیدن شما به موفقیت، اندازه جایگاهی که به آن می‌رسید اهمیت دارد. بیشتر بدانید...
Box with image and bottom text
درباره ما
فعالیت شرکت نستله از ۱۴۰ سال پیش آغاز شد. ما تقریبا در تمام کشورهای جهان، حدود ۳۲۸ هزار کارمند داریم. در مورد ما بیشتر بدانید...