فرصت‌های شغلی شما در نستله

زندگی حرفه ای در نستله

استخدام

بخش‌های استخدامی ما در طول مراحل گزینش، کاملا حرفه‌ای و به موقع پاسخگو هستند. بیشتر بدانید...

پیشرفت شغلی

تمامی کارکنان، از امکان پیشرفت شخصی در نستله برخوردارند. در مورد پیشرفت حرفه‌ای بیشتر بدانید...

زندگی حرفه‌ای شما

ما محیطی متنوع، ایمن و غنی در اختیار شما می‌گذاریم تا ضامن پیشرفت شما و ما باشد. در مورد زندگی حرفه‌ای در نستله بیشتر بدانید...

پاداش‌ها

ما توضیح واضحی در مورد پاداش‌ها و اصول اعطای آن به کارکنان ارایه می‌دهیم. در مورد اصول کلی پاداش‌های نستله، بیشتر بدانید...

فرهنگ عملکرد

عملکرد شما، اصلی‌ترین عامل موفقیت‎ شما در نستله است. نحوه رسیدن شما به موفقیت، اندازه جایگاهی که به آن می‌رسید اهمیت دارد. بیشتر بدانید...

درباره ما

فعالیت شرکت نستله از 140 سال پیش آغاز شد. ما تقریبا در تمام کشورهای جهان، حدود 328 هزار کارمند داریم. در مورد ما بیشتر بدانید...