بهترین شروع را برای کودکان فراهم کنیم.

تغذیه خوب؛ زندگی سالم...

تعهد ما، بهبود روش زندگی مردم در هر مکان و هر زمان، با ارایه غذا و نوشیدنی سالم در طول زندگی آنهاست.

کودکان و خانواده

تشویق به فعالیت‌های بدنی منظم و عادات غذایی سالم، کودکان را در رسیدن به وزن مطلوب، حفظ آن و نیز میل به زندگی سالم در بزرگسالی کمک خواهد کرد.

نکاتی برای تغذیه‌ کودکان

تشویق کودکان به داشتن عادت‌های غذایی سالم، در سلامت سنین جوانی آنها مؤثر است.