Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بهترین شروع را برای کودکان فراهم کنیم.

 

تغذیه خوب؛ زندگی سالم...

تعهد ما، بهبود روش زندگی مردم در هر مکان و هر زمان، با ارایه غذا و نوشیدنی سالم در طول زندگی آنهاست.

 

 

 

کودکان و خانواده
کودکان و خانواده
تشویق به فعالیت‌های بدنی منظم و عادات غذایی سالم، کودکان را در رسیدن به وزن مطلوب، حفظ آن و نیز میل به زندگی سالم در بزرگسالی کمک خواهد کرد.
ده نکته تغذیه‌ای سالم برای کودکان
نکات
تشویق کودکان به داشتن عادت‌های غذایی سالم، در سلامت سنین جوانی آنها مؤثر است.