کودکان و خانواده


کمک به رشد کودکان برای رسیدن به بزرگسالی سالم

تشویق کودکان به داشتن فعالیت‌های بدنی منظم و عادات غذایی سالم، در رسیدن به وزن مطلوب و حفظ آن موثر است. این روش، به آنها کمک می‎کند تا بزرگسالی سالمی داشته باشند.

آموزش برای داشتن سبک زندگی سالم‎‌

هدف ما این است که از طریق برنامه‌ «کودک سالم نستله»، مزایای داشتن سبک زندگی سالم را به کودکان محصل بیاموزیم. به آنها فرصتی برای توسعه‌ نگرش‌ها و رفتارهای مثبت به ‌سوی مواد غذایی ارایه دهیم و ترویج‌دهنده ورزش، به ‌منظور رسیدن به وزن سالم و حفظ آن در دوران بزرگسالی باشیم.

نکاتی برای سالم زیستن

توصیه‌ها و اطلاعاتی برای کمک به شما در داشتن انتخاب‌های سالم‌تر برای خود و خانواده