Sort by
Sort by

توازن جنسیتی

تعهد ما: بهبود تعادل جنسیتی در مشاغل

ما معتقدیم که تنوع در تجارت و زنجیره تأمین ما، دارایی ارزشمندی است. این همان چیزی است که باید تشویق و تقویت شود. برنامه‌های توازن جنسیتی نستله سعی در بهبود کلیه امور دارند. تمرکز اصلی این برنامه بر مدیران و رهبران ماست. پیشرفت از طریق استفاده از فرایند برنامه‌ریزی متوالی شدید، برنامه‌های شفاف توسعه و اجرای آموزش تبعیض ناخودآگاه حاصل می‌شود.

نستله امروز مجموعه‌ای از کنفرانس‌های کارمندان را در سراسر جهان راه‌اندازی کرده است تا به هدف خود از تبیین یک شرکت تعادل جنسیتی برسد. کنفرانس‌های "همراهی در رهبری" زنان و مردان را از تمام نسل‌ها گرد هم می‌آورد تا درباره چگونگی شتاب بخشیدن به تنوع و توازن جنسیتی در شرکت بحث و گفتگو کنند. یکی از موضوعات کلیدی، ایجاد شرایط محیط کار مناسب برای دستیابی به هدف افزایش درصد سالانه مدیران و رهبران برجسته زن در نستله می باشد. تنوع و توازن بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ نستله است. به همین دلیل، نستله در سال 2016 در جدول تنوع و توازن تامسون رویترز رتبه 13 را کسب کرده است.

پیشرفت ما

در انتهای سال ۲۰۱۵، ۳۰۵۸ کارمند (از آغاز این برنامه از سال ۲۰۱۴) تحت آموزش لازم در زمینه آشنایی با تبعیض ناخودآگاه در محیط کار با بیش از ۸۰ تعلیم‌دهنده قرار گرفته‌اند. این برنامه برای شاخه های شغلی مختلف نظیر راهبری، فروش و بازاریابی، منابع انسانی، تحقیق و توسعه و مدیریت فناوری انجام شده است و در شرکت‌های ما واقع در خاورمیانه، هند و اروپای شمالی در آموزش‌های مدیریتی گنجانده‌شده است. همچنین در ژوئن ۲۰۱۵، نستله یک سیاست جهانی برای مادران به اجرا گذاشت. این سیاست بر پایه کنوانسیون سازمان جهانی کار در حمایت از مادران قرار دارد.