Sort by
Sort by

مردم و انطباق با قوانین جوامع

کارکنان ما در مرکز فعالیت‏‎های ما قرار دارند. کارکنان، رمز موفقیت ما هستند. دست‎آوردهای ما، حاصل مشارکت و تعهد آنها است. ارایه شرایط کاری مناسب و حفظ ایمنی و سلامت کارکنان، همواره اولیت ما بوده‎است.
People Colorbox

۱۰۰۸۷ دوره کارآموزی

یا

ایجاد فرصت‎های شغلی

برای جوانان در اروپا
Color Box Html

۳۱/۶ ساعت آموزش

برای

هر کارمند

در سال ۲۰۱۶