Sort by
Sort by

سیاست‏‌های اجرایی و نظارت بر آب

تعهد ما: محافظت از منابع آبی

ارایه آب آشامیدنی كافی برای جمعیت رو به رشد و نیز برای تهیه غذای كافی، یك چالش جهانی است كه نیاز به فعالیت‌‏های مشاركتی دارد. بنابراین، ما از علاقه ذینفعان به مسایل نظارتی بر آب استقبال می‌‏كنیم. ما معتقدیم كه دولت‌‏ها باید سیاست‌‏هایی اتخاذ كنند كه منجر به دسترسی جهانی به آب تمیز، سالم و نیز بهداشت شود. ما همراه با عموم و سازمان‌‏های خصوصی و مدنی، پیشرو در زمینه برنامه‌‏های عام‏‌المنفعه آب در سراسر جهان هستیم.

پیشرفت ما

ما به‌عنوان پایه‌‏گذار امضا کردن برنامه «دستور مدیران عامل UNGC در زمینه آب»، حضور فعالی در سیاست‏‌گذاری و حقوق بشر برای داشتن آب داریم و در آگوست ۲۰۱۵ در پانزدهمین کنفرانس فعال «دستور» در استکهلم شرکت کردیم. همکاری ما در انتشار و اجرای «دستورالعمل شرکت‏‌ها در زمینه احترام به حقوق بشر برای برخورداری از آب و بهداشت» مبنای «دستورالعمل نستله در زمینه احترام به حقوق بشر برای برخورداری از آب و بهداشت» که امسال به پایان رسید، قرار گرفته است. نستله با بهبود دسترسی به آب ایمن، نظافت و بهداشت (WASH) برای کلیه کارکنان در عملیات خود و فراتر از آن، از تعهد WBCSD حمایت می‌‏کند. ما در زمینه استاندارد نظارت بین‌‏المللی آب (AWS)، یک راهنمای داخلی تدوین کرده‌‏ایم تا نظارت بر آب را در مراکز اصلی نستله تقویت کنیم.