Sort by
Sort by

بهره‌وری در مصرف آب

تعهد ما: تلاش برای دست‌یابی به پایایی و بهره‌وری مفید آب در فعالیت‌هایمان و جامعه

آب، برای انجام فعالیت‌هایمان ضروری است: برای شستن و فرآوری و مواد اولیه، خنک و تمیز کردن تجهیزات، برای نظافت و نیز تجارت آب‌های معدنی. اما با وجود ۷۰۰ میلیون نفر در۴۳ کشور دنیا که کمبود منابع آب مواجه هستند، ما به کاهش، مصرف مجدد و بازیافت آب در سراسر فعالیت‌ها از طریق پروژه‌های صرفه جویی در مصرف آب ادامه می‌دهیم و نوآوری‌های جدید مثل فن‌آوری به صفر رساندن مصرف آب را معرفی می‌کنیم.

اهداف ما

تا سال ۲۰۲۰: کاهش مصرف مستقیم آب به ازای تولید هر تن محصول به منظور دست‌یابی به مجموع ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰.

تا سال ۲۰۲۰: اجرای راهنماهای دقیق درباره حقوق بشر تا اقدامات حفاظت از آب و بهداشت در کلیه بازارهای نستله.

پیشرفت ما

در سال ۲۰۱۵، ما مصرف مستقیم آب در تولید هر تن محصول را کاهش دادیم. این امر سبب شده تا ما به اهداف سال ۲۰۱۵ دست یابیم و اهداف جدیدی برای سال ۲۰۲۰ تعیین کنیم. ما همچنین ۷/۷ میلیون مترمکعب از آب استفاده شده در فعالیت‌هایمان را در سال ۲۰۱۵، بازیافت کردیم یا مجددا مصرف کردیم. لیست بروز شده ما، کارخانه الویت‌دار را در مناطق کم آب و یا آنهایی راکه مصرف قابل توجهی از آب سالانه را به خود اختصاص داده‌اند، شناسایی کرده‌است. هدف ما، اجرای طرح‌های حفظ آب در این مکان‌هاست.