Sort by
Sort by

بهره‌وری در مصرف آب

تعهد ما: تلاش برای دست‌یابی به پایایی و بهره‌وری مفید آب در فعالیت‌هایمان و جامعه

آب، برای انجام فعالیت‌هایمان ضروری است: برای شستن و فرآوری و مواد اولیه، خنک و تمیز کردن تجهیزات، برای نظافت و نیز تجارت آب‌های معدنی. اما با وجود ۷۰۰ میلیون نفر در۴۳ کشور دنیا که کمبود منابع آب مواجه هستند، ما به کاهش، مصرف مجدد و بازیافت آب در سراسر فعالیت‌ها از طریق پروژه‌های صرفه جویی در مصرف آب ادامه می‌دهیم و نوآوری‌های جدید مثل فن‌آوری به صفر رساندن مصرف آب را معرفی می‌کنیم.

اهداف ما

تا سال ۲۰۱۵: کاهش مصرف مستقیم آب به ازای تولید هر تن محصول، به‌منظور دست‌یابی به مجموع ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۰۵

تا سال ۲۰۱۵: تدوین و اجرای راهنمای دقیق برای حقوق بشر تا اقدامات حفاظتی از آب و بهداشت.

تا سال ۲۰۱۶: تدوین برنامه‌های نظارت بر آب و آغاز اجرایی کردن آنها در پنج منطقه با الویت.

تا سال ۲۰۱۶: اجرای پروژه‌های حفظ آب در کلیه کارخانه‌های تولیدی الویت‌دار.

تا سال ۲۰۱۶: اجرای ۴۵ طرح تازه بازنگری در منابع آب در برخی کارخانه‌های تولیدی منتخب و کلیه سایت‌های گرین فیلد.

تا سال ۲۰۲۰: کاهش مصرف مستقیم آب به ازای تولید هر تن محصول به منظور دست‌یابی به مجموع ۳۵ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۰.

تا سال ۲۰۲۰: اجرای راهنماهای دقیق درباره حقوق بشر تا اقدامات حفاظت از آب و بهداشت در کلیه بازارهای نستله.

 

پیشرفت ما

کاهش مصرف مستقیم آب در تولید هر تن محصول نسبت به سال ۲۰۰۵

 ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳  سال
 ۴۱%-  ۳۷%-  ۳۳%-  پیشرفت

 

 

 

در سال ۲۰۱۵، ما مصرف مستقیم آب در تولید هر تن محصول را کاهش دادیم. کارخانه‌های ما امروز ۲/۴۱ درصد آب کمتر نسبت به ۱۰ سال پیش در تولید هر تن محصول مصرف می‌کنند. این امر سبب شده تا ما به اهداف سال ۲۰۱۵ دست یابیم و اهداف جدیدی برای سال ۲۰۲۰ تعیین کنیم. ما همچنین ۷/۷ میلیون مترمکعب از آب استفاده شده در فعالیت‌هایمان را در سال ۲۰۱۵، بازیافت کردیم یا مجددا مصرف کردیم.

لیست بروز شده ما، کارخانه الویت‌دار را در مناطق کم آب و یا آنهایی راکه مصرف قابل توجهی از آب سالانه را به خود اختصاص داده‌اند، شناسایی کرده‌است. هدف ما، اجرای طرح‌های حفظ آب در این مکان‌هاست. تا آخر سال ۲۰۱۵، ما در ۱۶ محل (۵۷%) این طرح را اجرا کرده‌ایم.

با الگو قرار دادن تعهداتمان، ما فن‌آوری مصرف صفر آب را به کارخانه‌های لبنی خود در جالیسکو مکزیک معرفی کردیم .این سیستم از بخار آب شیر به جای مصرف آب زمین مجددا استفاده می‌کند . با این کار، روزانه حدود ۱/۶ میلیون لیتر آب صرفه‌جویی می‌شود. این فن‌آوری دلیل اعطای جایزه «نظارت بر آب توسط شرکت‌ها » به نستله در جوایز جهانی آب ۲۰۱۵ بود: این طرح در خانه‌های لبنی در ایالات متحده آمریکا، آفریقای جنوبی، هند، چین نیز اجرایی خواهد شد.

به‌منظور دسترسي به كارخانه‌ها جهت حصول اطمينان از مصرف مسئولانه و پایا از منابع بومي آب، به‌خصوص از لحاظ تاثيرات احتمالي آنها به اكوسيستم بومي و حق برخورداري از آب و بهداشت براي جوامع بومي، ما ۱۵ طرح بازنگري در منبع آب را سال ۲۰۱۵ اجرا كرديم. از سال ۲۰۰۶ ما در مجموع ۱۴۸ بازنگري انجام داده‌ايم.

«اصول نستله براي احترام به حقوق بشر تا آب و بهداشت » بر پايه راهنمايي‌هاي دستورات مديرعامل بخش آب بنا نهاده‌است. سال بعد گزارش نحوه اجرا و تاثيرات آنها منتشر خواهد شد.