Sort by
Sort by

سخنی از رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی

نوآوری، خلاقیت، پروراندن ارزش‌ها و میراث بشری، همه و همه نیروی محرکه ای بوده که كه نستله را در سراسر دنیا به پیش برده است. خاورمیانه نیزبه عنوان یکی از مناطق مهم جهان از این امر مستثنی نبوده‌است. درحقیقت، از سوریه تا یمن و از ایران تا فلسطین نستله به‌عنوان معتبرترین نام تجاری در صنعت باقی مانده‌است، و این خود نشانه اعتبار نام نستله خاورمیانه می باشد.

امروز، به‌عنوان شركت شماره یک جهان و منطقه درمواد غذایی، نوشیدنی، تغذیه، سلامتی و تندرستی، با قدرت نشـأت گرفته از این اصول راهبردی که به آن معتقدیم به ارائه محصولات وخدمات با استاندارد جهانی ادامه می دهیم.

قصد داریم تا ازطریق این وب‌سایت،‌شما را با دیدگاه، تاریخچه وقایع، تعهد جدی ما نسبت به تغذیه، سلامت و تندرستی و مهم تر از همه، کارکنان و افراد پشتیبان این شرکت آشنا كنیم.

هم‌چنین می خواهیم توجه شما را به شعاری جلب نماییم که فلسفه بنیادین ما در گسترش سبد محصولاتمان بوده است : "‌غذای خوب، زندگی خوب". از توجه شما به شركت ما ممنونیم و امیدواریم همان طور که صفحات این وب‌سایت را ورق می زنید،ما را بهتر از همیشه بشناسید.

سفری پربار و الهام بخش را به قلب نستله برایتان آرزومندیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیر ارشد اجرایی

نستله در خاورمیانه