Sort by
Sort by

چه نوع اطلاعات تغذیه‌ای را روی بسته‌بندی‌ محصولات درج می‌کنید؟

شرکت نستله با هدف کمک به به افراد و خانواده‌ها برای دریافت مواد غذایی و آشامیدنی سالم‌تر، اطلاعات غذایی واضح و شفافی را بر روی محصولات و مواد غذایی و آشامیدنی خود ارائه می کند.

به عنوان بخشی از تعهداتمان در اروپا در سال ۲۰۰۶، ما راهنمای مقدار روزانه مواد (GDA) را بر روی بسته بندی محصولات خود ارائه کردیم. تا جایی که مقررات به ما اجازه می‌دهد، راهنمای مقدار روزانه مواد  GDA را در محصولاتی که برای کودکان طراحی شده نیز، ارائه کرده‌ایم.

GDA ارزش‌های غذایی و مقدار درصد دریافتی انرژی، چربی، چربی اشباع‌شده، شکر و سدیم/نمک و مواد مغذی موجود در میزان مرجع هر وعده غذایی در محصولات را مشخص می‌کند.

درصدها بر اساس میزان متوسط مواد دریافتی روزانه که به بیشتر مردم در یک گروه سنی برای داشتن رژیم غذایی سالم توصیه می شود، محاسبه شده‌اند.