Sort by
Sort by

نستله برای کاهش نمک در محصولات خود، چه راه‌حل‌هایی دارد؟

ما در نستله به طور پیوسته در حال بهبود طعم و کیفیت محصولات غذایی و آشامیدنی خود هستیم. این روند، یکی از فعالیت‌های ما در راستای بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده‌ای سالم‌تر است. ما توجه ویژه‌ای به ایمنی مواد غذایی و توصیه‌های تغذیه‌ای داریم تا انتظارات مصرف‌کنندگان و الزامات قانونی را همزمان برآورده کنیم.

از زمان پایه‌گذاری اولین سیاست شرکت نستله درباره کاهش نمک (سدیم) در سال ۲۰۰۵، مقدار نمک (سدیم) بسیاری از محصولات از جمله محصولات آشپزی و صبحانه‌های غله‌ای را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌ایم. ما سیاست خود را درباره میزان نمک در مواد غذایی تمدید کردیم تا به مصرف‌کنندگان خود در راستای توصیه‌های WHO کمک کنیم که میزان نمک مصرفی هر شخص در طول روز، بیشتر از ۲۰۰۰ میلی‌گرم سدیم (معادل ۵ گرم نمک) نباشد.

ما می‌خواهیم این هدف را تا سال ۲۰۲۵ اجرا کنیم. با این هدف بلندمدت نستله، در نظر داریم که میزان نمک موجود در محصولات نستله را تا سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۰ درصد کاهش دهیم و سدیم محصولاتی که هنوز با توصیه‌های WHO هم‌گام نیستند را به اندازه ۲۰۰۰ میلی‌گرم مصرف روزانه سدیم برسانیم.