Sort by
Sort by

برای کاهش چربی اشباع‌شده در محصولات خود چه اقداماتی انجام می دهید؟

هدف ما در سال ۲۰۲۰ کاهش چربی اشباع‌شده تا ۱۰٪ در محصولاتی است که با استانداردهای سختگیرانه تغذیه همخوانی ندارند. این امر برای حمایت از توصیه سازمان بهداشت جهانی است که مبنی بر آن تنها ۱۰٪ از کالری موجود در رژیم غذایی ما باید برگرفته از چربی‌های اشباع‌شده باشند. بنیاد تغذیه نستله، استاندارهایی را برای ارزش غذایی محصولات ما تعیین می‌کند و برای کمک به افراد و خانواده‌ها برای دستیابی به هدف سازمان بهداشت جهانی طراحی شده است. در حال حاضر ۸۵۰۰ محصول از مواد غذایی و آشامیدنی (حدود ۷٪ از محصولات ما) با استانداردهای بنیاد تغذیه برای چربی‌های اشباع‌شده همخوانی ندارند. اما برای سالم‌تر کردن آن‌ها تلاش بسیاری می‌‌کنیم.

در سال ۲۰۰۹، متعهد شدیم که در صورت امکان تمامی چربی‌های اشباع‌شده در مواد غذایی تولید شده را کاهش دهیم و برخی از اسیدهای چرب مشخص را افزایش ندهیم. تا پایان سال ۲۰۱۶، میزان چربی‌های اشباع‌شده در این محصولات را به‌طور میانگین به ۶.۵ درصد یا ۶۲۰۰ تن در برابر هدف تعیین شده ۱۰٪ کاهش دادیم. ممکن است این‌طور بنظر برسد که بنا بر دیدگاه برخی از منتقدان ما، از سرعت کافی در سالم‌تر کردن محصولات خود، برخوردار نباشیم، با این حال باید این فرآیند را به‌صورت صحیح انجام دهیم. مردم دوست دارند که غذای آن‌ها سالم و مطبوع باشد. همچنین مهم است که بدانیم که چربی‌ و روغن‌ها بخش مهمی از رژیم غذایی سالم و متعادل هستند. آن‌ها انرژی ما را تامین می کنند و به جذب ویتامین‌های محلول در چربی کمک می‌کنند و در عملکردهای ضروری بدن مشارکت دارند.

آیا چربی‌های ترانس را حذف می‌کنید؟

در سیاست شرکت نستله در خصوص چربی‌های ترانس، متعهد شدیم تا پایان سال ۲۰۱۶، چربی‌های ترانس با منشا روغن‌های نیمه هیدروژنه (PHOها) را از محصولات خود حذف کنیم. بیش از ۹۹.۸٪ از چربی و روغن‌ها که در سال ۲۰۱۷ خریداری شد، حاوی چنین چربی‌هایی نبودند.