Sort by
Sort by

چه طور از فرصت‌های شغلی در نستله با خبر شوید؟

شرکت نستله، دارای ۳۹۹۰۰۰ کارمند در سراسر جهان است و در ۱۹۷ کشور فعالیت می‌کند. بنابراین، نستله یک شرکت چند ملیتی و بین‌المللی با ضوابطی دو جانبه است. ارزش‌ها، چارچوب‌ها و فرهنگ غنی ما بر اساس احترام بنا شده‌است و این امر ما را در سراسر جهان، یکپارچه و متحد می‌کند.

اگر می‌خواهید درباره فرصت‌های شغلی شرکت نستله در کشور مورد نظرتان باخبر شوید، به صفحه «جست‌وجو برای فرصت‌های شغلی» مراجعه کنید و شغل مورد نظر خود را بیابید.