Sort by
Sort by

چند نفر نیروی انسانی در شرکت نستله فعالیت می‌کنند؟

ما در سراسر جهان حدود ۲۹۱.۰۰۰ نفر را استخدام کرده‌ایم.

درباره شرکت ما بیشتر بدانید.