Sort by
Sort by

چطور از قانونی بودن محصولاتی که خریداری می‌کنید، مطمئن شوید؟

محصولاتی که قانونی تولید و یا وارد کشور می‌شوند، توسط وزارت بهداشت و غذا ثبت می‌شوند. بنابراین، شماره ثبت و علامت FAD (Food and Drug Administration) بر روی بسته‌بندی این محصولات درج می‌شود.