Sort by
Sort by

غنی‌سازی مواد مغذی

مواد مغذی مانند آهن، ویتامین آ، ید و روی، برای رشد و سلامت بدن انسان ضروری هستند. علیرغم نقش حیاتی آنها، بیش از یک سوم جمعیت جهان، به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، از کمبود این مواد رنج می‌برند.

نستله چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

نستله متعهد به کاهش کمبود مواد مغذی در مقیاس جهانی است. ما با مقامات دولتی، محلی و سلامت، به منظور شناسایی شکاف‌های تغذیه‌ای گسترده موجود در رژیم‌های غذایی، همکاری می‌کنیم. تمرکز ما بر روی غنی‌سازی مواد غذایی معروف و شناخته‌شده مانند عصاره‌های غذایی است، تا به جلوگیری از کمبود مواد مغذی کمک کنیم. ما متعهد به ارائه ۲۰۰ میلیارد وعده غذایی و نوشیدنی‌های غنی‌شده با مواد مغذی در سراسر جهان، هستیم. توجه اصلی این برنامه بر روی کودکان و زنان در دوره بارداری است.