تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

اجتناب از اتلاف غذا در زنجیره ی ارزش ها
در روز جهانی محیط زیست ما آنچه را که هستیم. . . به اشتراک گذاشتیم.

چشم انداز تحقیقات در نستله

چشم انداز ما

بدون وجود شبکه ی تحقیق و توسعه، نستله نمی توانست به یک شرکت پیشگام در امر تغذیه، سلامت و تندرستی در دنیا تبدیل شود. برای اطلاع بیشتر در این مورد، گزارش "آینده ی بخش تحقیقات نستله"، نوشته ی وارنر باور، رئیس بخش فناوری را مطالعه نمایید.

شبکه ی جهانی

شبکه ی جهانی

شبکه های فعال جهانی

مراکز تحقیق و توسعه ی نستله با روش های علمی، سعی در ارتقا و بهبود محصولات دارد.