Sort by
Sort by

پایایی زیست‌محیطی

ما متعهد به به‌کارگیری شیوه‌های تجاری پایای زیست‌محیطی در تمامی مراحل هستیم و این به معنای داشتن انتخاب درست در خصوص حمایت از آینده است. ما در خصوص کمک به بهینه‌سازی عملکرد زیست‌محیطی، رویکرد ارزیابی چرخه زندگی را اعمال می‌کنیم.
Color Box Html

   

 نستله در

لیست اول تغییرات اقلیمی CDP،

دارای رتبه اول با نمره ۱۰۰ از ۱۰۰

در خصوص شاخص رهبری تغییرات اقلیمی است.

  

Color Box Html

 

  

تاکنون

میزان دفن زباله

۱۰۵ مکان نستله به

صفر رسیده‎است.