Sort by
Sort by

بازاريابی

یکی از عملکردهای ما که تلاش‌های ما را در ایجاد و معرفی برندهایمان به ثمر می‌رساند، بازاریابی است که در مرکز فعالیت‌های ما قرار دارد. در اصل «ساخت نام تجاری به روش نستله» (Brand Building the Nestlé Way) روند خاصی است که بازار فروش ما را چه از لحاظ تبلیغاتی و چه از لحاظ حرفه‌ای بالاتر از دیگران قرار داده است.

گروه بازاریابی ما، به طور پیوسته خدماتی را در این سه زمینه اساسی ارائه می‌نماید: مدیریت نام تجاری، روابط عمومی و نظریات مصرف‌کنندگان. در اینجا، بازاریابی یک فعالیت جداگانه نیست و با خدماتی که به مصرف‌کننده ارائه می‌دهیم، در هم آمیخته است؛ توجه ما به مشتری بیانگر این حقیقت است که خدمات ما، خدماتی جامع است که به طور همزمان شامل بخش فروش و مشتری هستند.

فرصت‌ها

برتری مجموعه محصولات و گستردگی آنها، بخش فروش ما را به محلی برای متخصصان حرفه‌ای بازاریابی و متخصصان نام تجاری تبدیل کرده‎است. همان‌گونه که انتظار دارید، فرصت‌های فراوانی در اینجا وجود دارند. شما می‌توانید در هر یک از سه زمینه‌های اصلی به ما ملحق شوید. پس از آن، شما می‌توانید حرفه خود را در مسیرهای مختلفی ادامه دهید و مثلاٌ به بخش‌های مدیریت تبلیغاتی و یا مدیریت عمومی منتقل شوید. این شیوه، راه‎کاری برای بسیاری از مدیران ارشد تجاری و کشوری برای دستیابی به مقامات بالا بوده‎است. همچنین می‌توانید یک مسیر تخصصی‌تر را در بازاریابی را دنبال کنید.

چالش‌ها

هر مسیری که انتخاب می‌کنید، باید در راستای تعهد ما به مصرف‎کننده و باور ما به بهبود سطح زندگی‌ها باشد. با شرایط رو به رشد کالای مصرفی که درنتیجه بازاریابی قوی شما به وجود خواهد آمد، نشان می‌دهید که مشتاق هستید چالش‌های تجاری را با فعالیت‌های بازاریابی حل کنید. در این زمینه، مهارت‌های ارتباطی و تحلیلی قدرتمند، عوامل کلیدی موفقیت هستند و نیز قدرت تأثیرگذاری بر دیگران و همکاری با گروه‌ها و افراد نیز راه‎گشا خواهد بود. افرادی که در نستله در بازاریابی به موفقیت دست می‌یابند، کسانی هستند که خواهان یادگیری بیشتر در مورد محیط هستند. آنها به نحوی کارآمد و مسئولانه به هدف می‌رسند و آن را بدون هیچ نقصی به اجرا در می‌آورند.