Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فرصت‌های شغلی

ox with image and bottom text
فارغ‌التحصیلان
بیش از یک سوم اعضای هیئت اجرایی ما، حرفه خود را به عنوان کار‎آموز در نستله آغاز کردند.
Box with image and bottom text
افراد مجرب
در نستله، تاکید ما بر موفقیت‌ها، مسئولیت‌ها و استقلال فردی است.
آینده‌ای روشن‌تر؟
ابتکاری برای جوانان
برنامه «نیاز نستله به جوانان»، به آنها کمک می‌کند تا مهارت‌هایشان را افزایش دهند و استخدام شوند.