مطالعات نشان داده كشاورزان قهوه با اجرای طرح "حفاظت از محیط زیست نسپرسو" از شرايط اقتصادي و اجتماعی بهتري برخوردار گشته اند

مي 16, 2013
كشاورزان قهوه

دانه هاي بهتر: كشاورزان كلمبيايي قهوه در تمام زندگي خود به كشت و زرع اشتغال داشته اند.

تحقيقات اخير نشان داده كشاورزان قهوه كه در طرح "كيفيت پايدار AAA نسپرسو "در كلمبيا شرکت می کنند، از سطح درآمد بالاتر،‌ شرايط زندگي بهتر و توليد زراعي بيشتري برخوردار هستند.

در تحقیقی كه توسط يك شركت مستقل كلمبيايي (CRECE) انجام شد، شرايط اجتماعي،‌ زيست محيطي و اقتصادي هزار كشاورز قهوه كه در اين كشور تحت پوشش "طرح AAA" نسپرسو بودند، مورد مطالعه قرار گرفت.
اين طرح که با همكاري تشکیلات رين فارست الاينس (Rainforest Alliance)، انجام می گیرد، يك گام بلند و عالی براي تأمين باكيفيت ترين قهوه ی سبز مورد نياز براي توليد قهوه ی "گرند كرو" می باشد كه مورد تأیید مصرف كنندگان نسپرسو است. این طرح همچنین فرصتی است برای ارتقای وضعیت رفاهی کشاورزان و پیشی گرفتن در شیوه هایی از کشت و زرع که حافظ محیط زیست است، می باشد.

كيفيت پايدار

«جين مارك دووسين» (Jean-Marc Duvoisin) رئیس هیئت مدیریه ی نسپرسو،‌ وقتی این هفته نتایج تحقیقات رين فارست الاينس را در نيو يورك آمريكا اعلام می كرد،گفت: «براي ما،كيفيت محصول و حفاظت از محيط زيست ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند. كشاورزي طبق اصول حفظ محیط زیست، قابليت توليد محصولِ باکیفیت را در آينده افزایش می دهد».

« ما به واسطه ی "طرح AAA" متعهد هستيم رشد قهوه را با محيط زيست سازگارتر و بازار را براي كشاورزانی که تأمین کننده ی مواد اولیه برای ما هستند، جذاب تر نماییم».

مطالعات نشان دادند كه این طرح، طرحی کارآمد و مؤثر است. به عنوان مثال در آمد خالص كشاورزانِ تحت پوشش، حدود 40 درصد بيشتر از كشاورزانی است که خارج از اين برنامه قرار دارند.

‌افزايش سطح درآمد خالص، با توليد بهتر مرتبط است،‌ و نیز باعث می شود كشاورزان كه جزئی از این طرح به شمار می روند، بتوانند برای کودهای شیمیایی و نیز انواع مقاوم قهوه سرمایه گذاری نمایند.

«جين مارك دوويسين»، رئیس هیئت مدیره ی نسپرسو اظهار نمود: «ما به واسطه ی "طرح AAA" متعهد هستيم کشت قهوه را با محيط زيست سازگارتر،و بازار را براي كشاورزان تأمين كننده ي خود، جذاب تر نماییم ».

انتخاب هاي تجاري بهتر

«تنسي ولان» (Tensie Whelan) مدیر تشکیلات رين فارست الاينس،‌ می گوید: «اطلاعات و آمار دقیقی كه از مزارع به دست آمده، نشان دهنده ي تأثیر به سزایی است كه همکاری نسپرسو و رين فارست الاينس بر زمینه های مربوط به کشت قهوه داشته است.

مطالعات نشان داده اند كشاورزاني كه در طرح هاي تشويقي - كه ده سال است در حال اجراست - شركت مي كنند، آگاهي بیشتری نسبت به قيمت هاي قهوه در بازار هاي محلي دارند و این مسئله آنها را قادر مي سازد تصميمات تجاري بهتري اتخاذ كنند.

بيشتر كشاورزان قهوه در كلمبيا، تمام زندگی خود را صرف كشت و زرع می کنند. آنها در قطعه زمين هاي كوچكي به وسعت يك تا پنج هكتار به توليد قهوه مشغول هستند.

این کشاورزان اغلب از راه كشت قهوه، معیشت مي كنند. آن دسته از افرادی كه تحت پوشش"طرح AAA" هستند، اظهار نموده اند که وسايل خانگي بيشتر، شرايط زندگي بهتر و محيط كاري ايمن تري دارند.

كشاورزان "طرح AAA" نسپرسو در كلمبيا، همچنين از مزارع حفاظت شده تری از لجاظ زيست محيطي برخوردارند. آنها اغلب برنامه هاي بازيافت را اجرا مي کنند و شيوه هاي حفظ خاك رادر کشاورزی خود اعمال مي كنند.

كشاورزاني كه جزئی از طرح هاي تشويقي بوده اند، در سنجش شاخص های زیست محیطی، 52/1 درصد امتياز بیشتری نسبت به سايرين كسب كرده اند.

معیار گذاری

در همان مراسم در نيويورك، نستله از رين فارست الاينس جايزه اي به خاطر همكاري با آن سازمان در "طرح نسکافه" دریافت كرد.

اين طرح كه در سال 2010 توسط نستله به اجرا درآمد،‌ يك طرح آغازین جهاني 5 ساله، به ارزش 350 ميليون فرانك سوئيس است. این طرح، تأمين قهوه با كيفيت بالا و رعایت نکات زیست محیطی را در تأمین قهوه در بلندمدت تضمين می نماید.

جايزه ی "وضع استانداردهای حفظ محیط زیست" (Sustainable Standard Setter Award)، از مدیریت نستله در به کار بردن روش هاي تجاري هماهنگ با محیط زیست و سهم آن در ارتقای شرايط زندگي و كاري هزاران كشاورز قهوه در سراسر جهان، تقدير كرد.

بيش از 17 هزار كشاورز در ده كشور جهان نظير مكزيك، برزيل، ‌هند، چين و ويتنام در اين طرح نستله که با همکاری رين فارست الاينس جامع تر شد،‌ شركت دارند.